اصول آموزشی


ما در فرایند آموزش، اصول مشتركی برای كلیه كلاس‌ها در نظر گرفته‌ایم:

اصل اول) یکتا بودن هر كودك با توجه به استعداد وجودی‌اش و مواجهه‌ی ارزشمندانه با او مبتنی بر این ویژگی

اصل دوم) تاکید بر فرآیند و روند آموزش به جای تمرکز بر نتایج مشابه در کودکان با توجه به اصل اول.

اصل سوم) برقراری توازن بین ویژگی منحصر به فرد بودن کودک و کسب مهارتهای لازم برای زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق محتوای آموزشی.

اصل چهارم) آموزش غیرمستقیم و تجربی با فراهم كردن موقعیت‌هایی برای مواجهه عملی كودكان(اصالت دادن به انتقال مفاهیم با ابزار بازی).

اصل پنجم) تاکید بر سلامتی (جسمی و روانی)، آرامش، تخصص و تجربه‌ی نیروی انسانی (مربی، کارشناس بازی و ...) در مواجهه با کودک.

اصل ششم) تاکید بر حضور فعال و مشارکت مستمر والدین در روند آموزش.