دربارۀ موج و قطره


بی‌تردید مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین بخشِ زندگیِ هر فرد، «دورانِ کودکیِ»اوست؛ چرا که این دوران در واقع زیربنا و شالودۀ کلِ زندگیِ فرد است. از این روست که زمینه‌سازی برای تربیت درستِ کودک و فراهم آوردنِ بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای او، بزرگترین وظیفۀ والدینِ کودک است.

روشن است که با گسترش روزافزونِ متغیرهایِ مداخله‌گر در رشد و تربیتِ کودک، موفقیت در این امر بدونِ کمک‌گیری از  متخصصانِ این حوزه بسیار دشوار است و از این رو وجودِ مراکز و موسساتِ تخصصی مرتبط با کودک امری ضروری می‌نماید.

با نظر داشتن به این مهم، «موج و قطره» از سال ۱۳۹۱ با تشکیل یک کارگروه پژوهشی متشکل از مربیان و پژوهشگرانِ حوزۀ کودک آغاز به کار کرد. این مجموعه در سال ۱۳۹۳ فعالیت‌های عملی خود را آغاز کرد و در سال  ۱۳۹۵ «خانۀ کودک موج و قطره» را به عنوان نخستین مرکز رسمی خود بنیاد نهاد.

خانۀ کودک موج و قطره «احرازِ مرجعیتِ تخصصی در حوزۀ رشد و تربیت» را هدفِ اصلی و چشم‌اندازِ نهایی خود می‌داند و با تکیه بر فرهنگِ بومی و بهره‌گیری از روش‌های علمیِ به‌روز، برنامه‌ای فراگیر برای «رشد و تربیت کودکان» تدوین کرده و به اجرا گذاشته است. در این برنامۀ فراگیر، چهار رکن اساسی در نظر گرفته شده است: کودک، والدین، مربیان و محتوا.

بر بنیاد این برنامۀ فراگیر، «موج وقطره» می‌کوشد با بهره‌گیری از مربیان متخصص و دلسوز و به‌کارگیریِ روش‌های علمی و به‌روز، از یک‌سو مسیرِ رشد و شکوفایی استعدادهایِ کودک را هموار سازد و از سوی دیگر نیز با آموزشِ روش‌هایِ درستِ تربیت به والدین، به آن‌ها که نخستین و مهم‌ترین مربیانِ کودک هستند، یاری رساند.

برنامۀ فراگیرِ «موج و قطره» از مصاحبه با والدین و آشنایی با كودك آغاز می‌شود. سپس با انجام آزمون‌های روان‌شناختی، چگونگی‌هایِ شخصیتی-روان‌شناختیِ کودک و والدین او ارزیابی می‌شود. در ادامه طیِ اردویی یك روزه، كودك و والدینِ او با مربیان و سایرِ كودكان و خانواده‌های آن‌ها آشنا می‌شوند و در نهایت با توجه به ارزیابی انجام شده از کودک و والدین او، برنامۀ ویژه‌ای برای هر کودک طراحی و اجرا می‌شود.